Proizvodi iz grupe: Svi
Pantera 40 EC
Aktivna materija: Kvizalofop P-tefuril 40 g/l Pantera 40 EC je visokoselektivni herbicid namije...
Dimilin SC 48
Aktivna materija: Diflubenzuron 48% Dimilin SC 48 je preparat koji, zahvaljujući aktivnoj...
Sumi- Alfa 5 FL
Aktivna materija: Esfenvalerat 50 g/l Preparat Sumi-Alfa 5 FL je insekticid širokog sp...
Vitavax 200 FF
Aktivne materije : Tiram 200 g/l + Karboksin 200 g/l Vitavax 200 FF je kombinovani kontak...