Proizvodi iz grupe: Svi
FEED Grow
Candem FEED Grow je tečno NPK đubrivo sa dodatkom mikroelemenata. Candem FEED Grow pruža ojačavan...
AminoMax
AminoMax je folijarno đubrivo koje sadrži 33% aminokiselina. Zahvaljujući visokom sadržaju aminok...
Bio Humate Plus - K
Bio humate Plus-K je organsko đubrivo sa visokim sadržajem organske materije, huminskih i fulvin...
BioCan Pelet
BioCan Pelet je organski regulator zemljišta sa huminskim i fulvinskim kiselinama koje su...
Humus 20 Goldfert 10-10-1...
Humus 20 Goldfert 10-10-10 + 15SO3 je organo-mineralno đubrivo koje se primjenjuje prilikom osnovne...
Basamid Granulat
Preparat Basamid granulat je dezinficijens. Aktivna materija: Dazomet 97% Basamid gra...
Silwet gold
Preperat Silwet gold je okvašivač. Aktivna materija:Polialkilenoksid - heptametiltriks...
Royal MH 30
Preparat Royal MH 30 je sistemični regulator rasta, a primjenjuje se za sprječavanje rasta zaper...
Acramite 480 SC
Aktivna materija: Bifenazat 480 g/l Formulacija: SC- koncentrirana suspenzija Bifenazat je...
Zoom 11 SC
Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l Zoom 11 SC je kontaktni akaricid za suzbijanje š...