Proizvodi iz grupe: 2
BorZink
BorZink je vodotopivo đubrivo na bazi cinka i bora. Bor i cink su veoma važni za formiranje cvije...
Boramin
Boramin je tečno folijarno gnojivo koje sadrži 8 % bora iz borne kiseline (B(OH)3). Glavna funkci...
MagnaForce
MagnaForceje tečno folijarno đubrivo koje sadrži 9% vodotopivog magnezija i 6% ukupnog azota iz magn...
Tree-CalBor
Tree-CalBor je tečno đubrivo namijenjeno za folijarnu primjenu i primjenu putem sistema za navodnjav...
Tree-Cal
Tree-Cal je tečn kalcij namijenjen za folijarnu primjenu. Benefiti primjene Tree-Cal đubriva...
Can-Combi Plus
Can-Combi Plus je folijarno đubrivokojese koristi za rješavanje poremećaja u biljkama nas...
AminoMax
AminoMax je folijarno đubrivo koje sadrži 33% aminokiselina. Zahvaljujući visokom sadržaju aminok...