Proizvodi iz grupe: 2
Power Root
Power Root je preparat na bazi organske materije sa visokim sadržajemtečnih huminskih i fulvinskih k...
Bio Humate Plus - K
Bio humate Plus-K je organsko đubrivo sa visokim sadržajem organske materije, huminskih i fulvin...
BioCan Pelet
BioCan Pelet je organski regulator zemljišta sa huminskim i fulvinskim kiselinama koje su...