Proizvodi iz grupe: 1
Pantera 40 EC
Aktivna materija: Kvizalofop P-tefuril 40 g/l Pantera 40 EC je visokoselektivni herbicid namije...