Proizvodi iz grupe: 1
Dimilin SC 48
Aktivna materija: Diflubenzuron 48% Dimilin SC 48 je preparat koji, zahvaljujući aktivnoj...
Sumi- Alfa 5 FL
Aktivna materija: Esfenvalerat 50 g/l Preparat Sumi-Alfa 5 FL je insekticid širokog sp...