Power Root

Power Root je preparat na bazi organske materije sa visokim sadržajem  tečnih huminskih i fulvinskih kiselina koje olakšavaju usvajanje željeza, mangana, bakra, cinka i drugih mikroelemenata. Također, ovo je preparat koji  potiče razvoj korijena i ukorjenjivanje. 

Huminske kiseline predstavljaju  važnu komponentu organske materije zemljišta jer pozitivno utiču na plodnost i produktivnost zemljišta i povećavaju dostupnost hranivih materija. Osim toga, služe i kao helatori koji pomažu biljkama  da bolje usvoje sve hranive materije iz zemljišnog rastvora.
Jedna od organskih komponenti u crnoj huminskoj kiselini je i ugljik  koji učestvuje u sintezi šećera u biljkama. Šećeri su naročito važni tokom cvjetanja i formiranja plodova i ugljikohidrati koje biljke dobiju putem huminskih kiselina direktno učestvuju u  ovim procesima čime doprinose  poboljšanju okusa, boje i arome plodova.

Može se primjenjivati folijarno ili putem sistema zanavodnjavanje.

Tabela 1: Upotreba po kulturama 

BILJKA

DOZA

APLIKACIJA

Paradajz, Paprika,  Patlidžan,  Krompir, Krastavac salatar, Kornišon, Tikva, Lubenica, Dinja i dr.

100 ml/ha

 

 

FOLIJARNO

 

-Kada su biljke veličine 3-5 listova.

-Može se primjenjivati samostalno ili u kombinaciji sa drugim folijarnim đubrivima, regulatorima rasta i dr.

-Ako je potrebno, tretman se može ponoviti za 20 dana u istoj dozi

 

 

250-500 ml/100 l vode

500-1000 ml/100 l vode

 

 

PREKO ZEMLJIŠTA

 

-Za vrijeme sjetve/sadnje

 

 

-Putem sistema za navodnjavanje. Primjenjuje se 2-3 pita u toku sezone u razmaku od mjesec dana

Krompir, Mrkva, Luk

100 ml/ha

FOLIJARNO

-Kada su biljke visine 20-25 cm.

-Može se primjenjivati samostalno ili u kombinaciji sa drugim folijarnim đubrivima, regulatorima rasta i dr.

-Ako je potrebno, tretman se može ponoviti za 20 dana u istoj dozi

 

1 l/ha

 

 

250-500 ml/ha

 

PREKO ZEMLJIŠTA

 

- Nakon pripreme zemljišta za sjetvu/sadnju

 

-Nakon sjetve/sadnje

 

Tabela 2: Hemijski sastav i karakteristike đubriva

SASTAV

KOLIČINA

Organska materija

25%

Ukupne huminske i fulvinske kiseline

21%

Fulvinske kiseline

20%

Vodotopivi kalijum (K2O)

0,08%

pH

4-6

 

Pakovanje: 1 lit.