Predavanje u Čapljini

 

U Čapljini, 30.3.2016. godine održano je predavanje poljoprivrednim proizvođačima i apotekarima na dvije teme:  “Nove tehnologije”  i “Zaštita bilja”.

U okviru teme “Nove tehnologije” predstavljena su tri mikrobiološka  preparata za ishranu i zaštitu biljaka: Megaflu, Coton Plus i Nemakey. Ovi preparati su na bazi bakterija i aminokiselina i nastali su kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i ispitivanja mikrobiološkog uticaja zemljišta na životne procese biljke. S obzirom na to da su na bazi  živih organizama i supstanci prirodnog porijekla, potpuno su sigurni za ljude, životinje i okoliš. Također, ovi preparati imaju certifikat i deklarisani su kao organski, pa se mogu primjenjivati  i u organskoj biljnoj proizvodnji.

Drugi dio predavanja odnosio se na hemijsku zaštitu biljaka gdje su predstavljeni preparati  Zoom 11 SC i Silwet Gold, načini njihovog djelovanja i upotreba.
Predavanje je završeno diskusijom i podjelom  poklona za najaktivnije učesnike.