Predavanje u Maglaju

4.3.2016. godine u Maglaju  održano je predavanje na  temu “Zaštita i prehrana maline po  EU standardima” u organizaciji direktora  preduzeća Semagri d.o.o., dipl. ing.  Amira Kukića. Predavanje je održano u zgradi Općine Maglaj sa počekom u 14:30, a bilo je  namijenjeno proizvođačima maline ili onima  koji  tek počinju da se bave proizvodnjom  ove  kulture. Cilj predavanja je bio upoznati proizvođače sa najopasnijim bolestima i šetočinama koji se mogu javiti prilikom uzgoja i predstaviti  programe ishrane i zašite biljaka koji obuhvataju samo provjerene  i dokazano učinkovite preparate koji se koriste u zemljama Evropske Unije. Predavanje  je bilo i medijski propraćeno od strane RTV Maglaj, kojoj se zahvaljujemo.

Kako je edukacija proizvođača  jedan od ciljeva preduzeća Semagri d.o.o., predavanja će se održati i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.