Današnji obilazak sadnice jabuka na povrsini od 15 hektara.